Conmore_technical_team_spirit

Conmore Ingenjörsbyrå

Conmore är en trygg och erfaren ingenjörsbyrå i Göteborg och Stockholm med fokus på produktutveckling. Våra ingenjörer och konsulter utgör i samverkan med våra kunder en stark enhet där varje enskild spelare är en central del av utvecklingsprocessen.

Share:Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone
Vi som ingenjörsbyrå ansvarar för att ta fram innovativa tekniklösningar inom flera teknikområden. Våra konsulter tillsammans med uppdragsgivaren utgör ett team vars unika samverkan medför korta beslutsvägar mot uppsatta mål. Våra ingenjörer har upp till 25 års erfarenhet av Projektledning, Konstruktion, Provning och Kvalitet och är utbildade inom Sex Sigma, Green belt och Black belt. Vi erbjuder projektledare, uppdragsledare, konstruktörer samt provningsingenjörer.