Conmore_technical_team_spirit

Unik samverkan

Conmore är den trygga och erfarna ingenjörsbyrån med fokus på produktutveckling.
I samverkan med våra kunder utgör vi en stark enhet där varje enskild spelare är en central del av utvecklingsprocessen.

Share:Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Vi ansvarar för att ta fram innovativa tekniklösningar inom flera teknikområden. Tillsammans med uppdragsgivaren utgör vi ett team vars unika samverkan medför korta beslutsvägar mot uppsatta mål. Våra ingenjörer har upp till 25 års erfarenhet av Projektledning, Konstruktion, Provning och Kvalitet och är utbildade inom Sex Sigma, Green belt och Black belt. Vi erbjuder projektledare, uppdragsledare, konstruktörer samt provningsingenjörer.